Tester Pull-OFF TPO-W10

Tester Pull-Off służący do badania przyczepności do podłoża klejów, zapraw, powłok izolacyjnych, itp.

Opis produktu
Tester Pull-Off TPO W-10 i 16 przeznaczony jest do pomiaru przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym oraz wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie. W połączeniu z odpowiednim wyposażeniem pozwala na kontrolę przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych.
Do odczytu mierzonych sił zastosowany jest miernik cyfrowy z funkcją zapamiętywania maksymalnej wartości oraz pozwalający na zerowanie testera.
Miernik wyposażony jest w programowalny wskaźnik przyrostu obciążenia w czasie, co ułatwia utrzymanie właściwego przyrostu obciążenia w czasie.
Prezentacja wyników możliwa jest w jednostkach siły kN, lbf lub jako naprężenie wyrażone w MPa, psi odniesione do płytek testowych o średnicy 20, 50, 75, 100 mm i kwadratowych o boku 50, 40, 100 mm.
Przy użyciu płytki testowej o średnicy 50 mm, przyrząd pozwala na test przyczepności w zależnoci od modelu w wartościach od 1,02 do 8,15 MPa lub 0,20 – 5,09 MPa.
dostępne wersje
8276145 Tester pull-off TPO-W-16
Charakterystyka techniczna:
Zakres pomiarowy - 2,00…16,00 kN
Klasa dokładności - ±1% mierzonej wartości
Zasilanie - blok 9V NiMH 280 mAh
Wymiary gabarytowe - 195x215x230 mm
Masa urządzenia - 3,2 kg

8276146 Tester pull-off TPO-W-10
Charakterystyka techniczna:
Zakres pomiarowy - 0,400…10,000 kN
Klasa dokładności - ±1% mierzonej wartości
Zasilanie - blok 9V NiMH 280 mAh
Wymiary gabarytowe - 195x215x230 mm
Masa urządzenia - 3,2 kg

Zakres dostawy:
Tester pull-off, ładowarka, świadectwo wzorcowania, płytki testowe okrągłe 5 cm lub kwadratowe 5x5 cm 10 szt., skrzynka transportowa.
Norma
EN 1542, EN 1015-12, EN 1348, ISO 4624, ASTM D 4541, ASTM C 1583, ASTM D 7234-05, ASTM D 7522