Tester gięcia na trzpieniu stożkowym

Opis produktu

Tester elastyczności metodą gięcia na trzpieniach stożkowych – wytrzymałość na zginanie ISO 6860

Tester elastyczności metodą gięcia na trzpieniach stożkowych jest używany do określania elastyczności, przyczepności oraz elongacji farby na metalowej blasze.

Próbka może być zgięta na części lub wzdłuż całego trzpienia, a wyniki (pęknięcia) odpowiadającą różnym średnicom testów jakie można zaobserwować w jednej operacji.

Elastyczność i odporność na odkształcania są częścią właściwości fizycznych wymaganych w przemyśle powłok. Zasadniczo istnieją trzy różne metody badawcze, które są stosowane w celu określenia wydajności powłoki na odkształcenia w różnych warunkach.


Tester ten stosowany jest do szybkich i prostych testów elastyczności powłoki przez gięcie jej na trzpieniu, a następnie analizę jej powierzchni zwracając szczególną uwagę na odpryski, uszkodzenia czy pęknięcia.  


Składa się ze stożkowego trzpienia długości 200 mm, o zmniejszającej się średnicy od 37 do 3mm, wokół którego owijają się próbki tej samej wielkości. Właściwy jest odczyt maksymalnej średnicy, na której powstają rysy.

Urządzenie dostarczone  wraz z potrzebnym osprzętem.

Numer zamówienia
0305000 - Tester gięcia na trzpieniu stożkowym (EN ISO 6860, ASTM D522-93 A)
Norma
UNE EN ISO 6860, ASTM D522-4.