// produkty

Reflektometry

Reflektometry- urządzenia do określenia całkowitej ilości odbitego od powierzchni materiału światła słonecznego (TSR – czyli Total Solar Reflectance)