// produkty

Kontrola farb

W ramach sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do kontroli farb oferujemy chociażby:

  • grindometry,
  • piknometry,
  • mierniki oporności,
  • rejestratory czasu schnięcia, temperatury zapłony, a także porowatości.

Rodzaje badanych parametrów

Wymienione wyżej urządzenia wykorzystywane są do sprawdzenia najważniejszych czynników, jakie mają wpływ na jakość farby. Są to przede wszystkim:

  • stopień ziarnistości,
  • ciężar właściwy,
  • płynność masy.

Korzyści z ich stosowania

Podjęcie decyzji o wykorzystaniu naszej oferty przyrządów kontrolnych do farb, a także lakierów, pozwala skorzystać z zalet produktów, które charakteryzują się:

  • sprawnością działania,
  • prostotą obsługi,
  • dokładnością wykonywanych pomiarów.