Przepływomierz Daniel

Opis produktu

Prosty przyrząd do analizy i płynności mas, past i grubych  warstw farb.

Stopień rozdrobnienia i jakość pasty lub szpachlówki są bezpośrednio związane z profilem przepływu i wiązaniem, odzwierciedlając obie charakterystyki w odczytach przepływomierza.

Produkt wlewa się do pół-cylindrycznego zbiornika. Gdy urządzenie zostanie podniesione pionowo, produkt wyleje się na płytę z podziałką, która jest przymocowana prostopadle do zbiornika. Odległość pokonana w danym czasie jest miarą płynności.

Obserwacje:
• Ocenia zdolność przepływu grubych materiałów, takich jak farby.
• Ciecz wlewa się do pół-cylindrycznego zbiornika.
• Produkt jest ułożony na płycie z podziałką po podniesieniu w pionie.
• Odległość pokonana w danych czasie wskazuje na jej płynność.

Numer zamówienia
202290M001 - Przepływomierz Daniel