// produkty

Wiskozymetry do pomiaru lepkości substancji i cieczy

Urządzenia z serii wiskozymetrów ROTAVISC umożliwiają określenie lepkości cieczy dla wielu zastosowań, od laboratorium po kontrolę jakości. Pomiar lepkości z użyciem tych czterech wiskozymetrów zawiera się w różnych zakresach i zapewnia szybkie uzyskanie dokładnych wyników.