Koła ścierne CS-10 oraz H-18

Opis produktu
Posiadamy wiele rodzajów kół ściernych.
Numer zamówienia
TA-125319 - CS-5 Felt Wheel Set (2 szt.) – white [no abrasive]
TA-135177 - CS-8 Calibrase wheel ( 2 szt.), purple, extra fine abrasive
TA-125320 - CS-10 Calibrase wheel (2szt.), green, mild-medium abrading
TA-125321 - CS-10F Calibrase wheel (2 szt.), pink, mild abrading
TA-132684 - CS-10P Calibrase wheel ( 2 szt.), green, mediym abrading
TA-130950 - CS-10W Calibrase wheel ( 2 szt.), white, mediym abrasive
TA-125322 - CS-17 Calibrase wheel (2 szt.), dark green, harsh abrading
TA-125344 - CS-0/S-32 Plain Rubber Wheel, Black, No abrasive, (2 szt.)
TA-121124 - S-33 Sandpaper Strips - fine (coated abrasive backed with pressure sensitive adhesive), 100 szt.
TA-125564 - S-42 Standpaper Strip (100 szt.)
TA-125323 - H-10 Calibrade wheel ( 2 szt.), gray, fine abrasive
TA-125324 - H-18 Calibrade wheel (2 szt.), grey, mild-medium abrading
TA-125325 - H-22 Calibrade wheel (2 szt.), grey, mild-medium abrading
TA-125326 - H-38 Calibrade wheel ( 2 szt.), tan, very fine abrasive
TA-125529 - S-39 Leather Wheel Set