Miernik wytrzymałości NOVOTEST IPSM

Opis produktu

Miernik wytrzymałości NOVOTEST IPSM to tester ultradźwiękowej prędkości impulsowej (UPV) do wykrywania wad w produktach betonowych, cegłach i innych materiałach stałych na podstawie analizy propagacji fal ultradźwiękowych w materiale. Do urządzenia podłączone są dwa przetworniki (nadajnik i odbiornik). Podczas pracy urządzenie pobiera czas propagacji fal ultradźwiękowych pomiędzy przetwornikami, mając odległość między przetwornikami, urządzenie oblicza prędkość fal ultradźwiękowych w materiał, na podstawie którego można zbudować korelację z parametrem badania.

Metoda pozwala na ocenę takich parametrów jak wytrzymałość, gęstość, moduł sprężystości, indeks dźwiękowy i inne parametry, które są skorelowane z prędkością propagacji ultradźwięków w materiale.

Urządzenie spełnia normę ASTM C597-16 (standardowa metoda badania prędkości impulsowej przez beton).
Urządzenie posiada ustawienia do określania wytrzymałości kilku najpopularniejszych materiałów, takich jak beton ciężki i lekki oraz kilku rodzajów cegieł. Jednak w celu najdokładniejszej oceny wytrzymałości zalecana jest indywidualna kalibracja dla określonego materiału.

W obecności próbek o znanej gęstości można skalibrować urządzenie pod kątem dostępnego materiału, a następnie szybko ocenić gęstość bez niszczenia, ważenia czy innych manipulacji badanym obiektem.

Urządzenie pozwala użytkownikowi ocenić nośność konstrukcji żelbetowych, porowatość i obecność pęknięć powstałych podczas produkcji i eksploatacji, teksturę materiałów kompozytowych oraz stopień anizotropii. Za pomocą sondy do powierzchni można zmierzyć głębokość pęknięć powierzchniowych.

Obecność w urządzeniu funkcji wyświetlania sygnału A-scan pozwala użytkownikowi skonfigurować urządzenie na prawie każdej próbce. Miernik wytrzymałości NOVOTEST IPSM pozwala na badanie dowolnych parametrów ciał stałych, które korelują z prędkością fal ultradźwiękowych w materiale, np.:
 – ocena stopnia dojrzałości betonu w procesie betonowania monolitycznego;
– moduł sprężystości włókna szklanego i grafitu węglowego;
– określenie wskaźnika dźwiękowego ceramiki budowlanej i materiałów ściernych itp.

Urządzenie posiada funkcję zapisywania wyników pomiarów, które za pomocą specjalnego oprogramowania można przesłać do PC w celu późniejszej obróbki danych.

Specyfikacja:


Zakres pomiarów propagacji drgań ultradźwiękowych

10 … 9999 µs

Rozdzielczość pomiaru czasu propagacji drgań ultradźwiękowych

0.1 µs

Częstotliwość robocza drgań ultradźwiękowych

50-100 kHz

Pomiary sondowania powierzchni podstawy

120 mm

Napięcie wyjściowe

do 600 V

Standard

ASTM C597-16

Norma
ASTM C597-16