Sklerometr Młotek Schmidta

Opis produktu

Młotek Schmidta (sklerometr) – to urządzenie do badania wytrzymałości betonu i innych materiałów budowlanych.

Inżynier Ernst Schmidt wynalazł konstrukcję sklerometru. Metoda opiera się na uderzeniu nurnika udarowego o powierzchnię betonu z określoną (znormalizowaną) energią uderzenia, a następnie pomiarze wysokości odbicia bijaka. Wysokość odbicia bijaka będzie proporcjonalna do wytrzymałości betonu. Wytrzymałość betonu jest określana za pomocą wykresów kalibracyjnych dostarczonych z przyrządem. Młotek Schidta NOVOTEST SH jest bardzo łatwy w obsłudze, charakteryzuje się dobrą niezawodnością konstrukcji i wysoką dokładnością pomiaru, dzięki czemu metoda ta jest najpopularniejszą metodą pomiaru wytrzymałości betonu na świecie.

Testy wytrzymałościowe młotkiem do betonu odpowiadają normie ASTM C 805; ASTM D 5873 (dla skały); DIN 1048, s. 2; ENV 206; EN 12 504-2; ISO/DIS 8045.

Istnieje kilka wersji urządzenia, które różnią się energią uderzenia.

Najbardziej „potężny” młot odbicia przeznaczony jest do pomiaru wytrzymałości betonu o grubości 70-100mm i większej, a także do badania wytrzymałości masywnych skał o energii uderzenia – 2207J (Nm).

Przeciętny młotek Schmidta ma energię uderzenia 735J (735 Nm). Energia uderzenia jest zmniejszona trzykrotnie w porównaniu z modelem podstawowym. Głównym zastosowaniem tego przyrządu jest pomiar wytrzymałości cegieł i wyrobów betonowych o grubości ścianki mniejszej niż 100 mm i małych rozmiarach próbek, a także do badania kamieni i skał o mniejszej wytrzymałości.

Inna wersja młotka Schmidta ma energię uderzenią 196J (196Nm). Głównym celem jest badanie wytrzymałości zaprawy murarskiej. W zależności od wymagań należy wybrać odpowiedni model urządzenia.

Wszystkie modele, niezależnie od energii uderzenia, są urządzeniami do badań nieniszczących, dzięki czemu nie niszczą przedmiotu badań. Aby zweryfikować dokładność młotka , stosuje się specjalne skalibrowane kowadło. Prawidłowo działający przyrząd musi pokazywać określoną wartość testując go za pomocą kowadła.

Specyfikacja:


Model

NOVOTEST SH-225

NOVOTEST SH-75

 NOVOTEST SH- 20

Zakres pomiaru wytrzymałości,

10 – 60 MPa

10 – 60 MPa

1 – 25 MPa

Energia uderzenia

2207 J

735 J

196 J

Minimalna grubość badanego obiektu,

70 mm

50 – 100 mm

30 mm

Dokładność

10 %

Wartość twardości powierzchni roboczej tłoka udarowego

60 HRC

Chropowatość powierzchni badanego obiektu

40 Ra

Promień tłoka udarowego

25 mm

Waga

1 kg

Wymiary

20*34*10 cm

Norma
STM C 805; ASTM D 5873 (for rock); DIN 1048, p. 2; ENV 206; EN 12 504-2; ISO / DIS 8045.