Radiometr UV PowerPuck II Profiler and Uvicure Plus II Profiler

Opis produktu
Radiometry, które jako pierwsze stały się standardem dla przemysłu utwardzania promieniami UV, teraz mogą być używane z wyświetlaczem lub jako radiometr profilujący, który przesyła profil napromieniowania do komputera w celu analizy.

Funkcja radiometru Profiler umożliwia przesyłanie wartości liczbowych (napromieniowania, gęstości energii) oraz profilu napromieniowania (Waty w funkcji czasu) do komputera przez port USB w celu analizy za pomocą programu EIT UV PowerView Software® III.

Wersje „Profiler” Power Puck® II/UviCure® Plus II działają jako jednostka standardowa z dodatkową możliwością przesyłania profilu natężenia promieniowania do komputera. Przesyłane dane można analizować za pomocą oprogramowania PowerView III firmy EIT, aby umożliwić analizę, udostępnianie, przechowywanie i porównywanie odczytów.

Urządzenia do profilowania oferują łatwość użycia na hali produkcyjnej dzięki wyświetlaczowi i możliwości uzyskania bardziej szczegółowych informacji, gdy potrzebne są informacje o możliwości profilowania.

Radiometr Profiler UV Power Puck® II mierzy jednocześnie promieniowanie UVA, UVB, UVC i UVV, a profiler UviCure® Plus II mierzy UVA, UVB, UVC lub UVV (do wyboru). Częstotliwość próbkowania profilu natężenia promieniowania przesyłanego do komputera wynosi 128 Hz.

Szybsze częstotliwości próbkowania i termopara są dostępne w EIT PowerMAP® II. Dzięki wersji Profiler możesz zmierzyć więcej lamp, a następnie przeanalizować wyniki dla każdej lampy za pomocą oprogramowania PowerView III Software®.