Aplikator mikrometryczny

Aplikator mikrometryczny
Opis produktu

Aplikator mikrometryczny AU-823 przeznaczony jest do nakładania warstw farb i innych materiałów o wymaganej grubości warstwy podczas kompleksowych testów zgodnie z ASTM D 823-E.
Użytkownik może ustawić wysokość szczeliny za pomocą głowic mikrometrycznych w zakresie 10-6000 µm. Wysokość szczeliny powinna zapewniać niezbędną grubość warstwy powłoki malarskiej. Aplikator należy umieścić na krawędzi płytki testowej, następnie wylać odpowiednią ilość badanego materiału przed szczelinę i przesuwać aplikatorem wzdłuż płytki ze stałą prędkością 5-10 cm/s, dozując ciągłą warstwę badanego materiału.

Specyfikacja:


Szerokość szczelin

150, 200, 300 mm

Zakres

10-6000 µm

Dokładność

± 0,005 mm

Wymiary

168x143x63 mm

Waga

1,8 kg

Numer zamówienia
AU-1-150 – Aplikator mikrometryczny- szerokość szczeliny 150 mm
AU-1-200 – Aplikator mikrometryczny- szerokość szczeliny 200 mm
AU-1-300 – Aplikator mikrometryczny- szerokość szczeliny 300 mm
Norma
ASTM D 823-E