Rhopoint IQ Flex

Opis produktu
Połyskomierz IQ Flex przeznaczony do pomiaru małych, wypukłych jak i zakrzywionych elementów.
Niewielkie pole pomiarowe sensora tego instrumentu umożliwia efektywną kontrolę próbek trudnych lub niemożliwych do pomiaru konwencjonalnym połyskomierzem.
Rhopoint IQ FLEX 20 może zostać wyposażony w wymienne, magnetycznie mocowane końcówki pomiarowe dzięki którym można dokonać pomiarów najmniejszych obiektów.

Cechy:
- połyskomierz IQ Flex wykonuje pomiary:
a)  POŁYSKU (wartość połysku jest proporcjonalna do ilości światła odbitego od powierzchni pod wybranym kątem, jednostka: GU)
b) RSPEC (szczytowa wartość połysku mierzona w bardzo wąskim kącie, jednostka: GU)
c) ZMĘTNIENIE W ODBICIU (to efekt optyczny „mlecznego“ odbicia obrazu spowodowany mikroskopijnymi teksturami powierzchni lub pozostałościami zanieczyszczeń na powierzchni,
jednostka: LogHU)
 d) WYRAZISTOŚĆ OBRAZU (miara jakości odwzorowania obrazu obserwowanego w odbiciu od powierzchni o wysokim połysku. Zakres pomiarowy: 0-100, 100 oznacza idealnie gładką powierzchnię).
e) PROFIL GONIOFOTOMETRYCZNY (instrument wyświetla wykres rozkładu reflektanci w zakresie kąta odbicia 17-23°. Przebieg krzywej opisuje jak wiązka światła oddziałuje z powierzchnią próbki.)
- wbudowane funkcje statystyczne i wyświetlanie graficzne,
- kolorowy wyświetlacz,
- kopiowanie danych do komputera kablem USB bez konieczności instalacji oprogramowania,
- komunikacja Bluetooth,
- pomiar wszystkich parametrów dzięki jednemu klawiszowi,
- szybki, jednoczesny pomiar wszystkich parametrów
Numer zamówienia
RHO-IQFLEX60 - Połyskomierz IQ Flex 60
RHO-IQFLEX20 - Połyskomierz IQ Flex 20
Norma
DIN EN ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z 8741, ISO 7668, ASTM E430, ASTM D5767