Tester przyczepności izolacji bitumicznych NOVOTEST CM-4219

Opis produktu
Tester przyczepności CM-4219 jest urządzeniem służącym do pomiaru wartości przyczepności izolacji bitumicznych rur oraz innych powłok izolacyjnych na bazie bitumu. Tester przyczepności CM-4219 jest urządzeniem mechanicznym pozwalającym na określenie wartości przyczepności jakościowej i ilościowej, poprzez pomiar siły przyklejania izolacji bitumicznej do powierzchni rurociągu.

Tester przyczepności izolacji bitumicznej umożliwia wykonanie pomiarów podczas badań; przeglądy planowe konstrukcji stalowych i rurociągów po ich zamontowaniu, a także po wykonaniu napraw w celu wykrycia usterek podczas nakładania izolacji, a także późniejszego monitorowania jakości wykonywanych prac.

Urządzenie wykonane jest zgodne z normami i składa się z systemu prętów, które połączone są sprężyną. Urządzenie należy montować na przygotowanym odcinku rurociągu (lub konstrukcji metalowej) z wyciętym fragmentem powłoki polimerowej. Wartość na skali, która jest zainstalowana na urządzeniu, zamienia się na siłę ścinającą i określa wartość przyczepności powłoki bitumicznej.

Badanie testerem przyczepności CM-4219 wykonuje się w następujący sposób: na powierzchni 10*10 mm. izolacji okładziny wykonane nacięcie na całej jej grubości. Użytkownik powinien przyłożyć siłę aż do wystąpienia przerwania powierzchni powłoki. Maksymalna wartość badania jest wyświetlana na skali urządzenia i ustalana jako wartość przyczepności powłoki. Pomiary należy wykonać w trzech różnych punktach, które znajdują się co najmniej 50 cm od siebie. Wartość przyczepności jest średnią arytmetyczną z trzech pomiarów.