Positector 6000 – sondy

Opis produktu
Jest to miernik do badania grubości powłok na wszystkich metalowych podłożach.
W ofercie posiadamy wiele modeli do wszelkich zastosowań oraz wiele wymiennych sond w zależności do zastosowań.


Wybór:
Wybierz materiał:
F – pomiar na metalach żelaznych (stali i żeliwa)
N - pomiar metalach nieżelaznych (aluminium, miedź, itp.)
FN - pomiar na wszystkich metalowych podłożach - miernik automatycznie rozpoznaje podłoża i dokonuje pomiaru
Numer zamówienia
Mierniki i sondy do Positector 6000:

DEF-BODYSTD - Miernik Positector Standard
DEFBODYADV - Miernik Positector Advanced
DEF-F - Sonda wbudowana w miernik F 
DEF-FS - Sonda na kablu FS ferrous
DEF-FRS - Sonda na kablu FRS ferrous, 90º
DEF-F0S - Mikrosonda F0S ferrous, 0º
DEF-F45S - Mikrosonda F45S ferrous, 45º
DEF-F90S - Mikrosonda F90S ferrous 90º
DEF-FT - Sonda wbudowana w mierniku FT ferrous
DEF-FTS - Sonda na kablu FTS ferrous,
DEF-FKS - Sonda na kablu FKS ferrous (30mm Ø)
DEF-FHXS - Sonda na kablu FHXS ferrous,
DEF-FLS - Sonda na kablu FLS ferrous, (64mm Ø)
DEF-N - Sonda wbudowana w miernik N, non-ferrous
DEF-NS - Sonda na kablu NS, non-ferrous
DEF-NAS - Sonda na kablu NAS, non-ferrous
DEF-N0S - Mikrosonda N0S non-ferrous, 0º
DEF-N45S - Mikrosonda N45S non-ferrous, 45º
DEF-N90S - Mikrosonda N90S non-ferrous, 90º
DEF-NKS - Mikrosonda N0S non-ferrous
DEF-FN - Sonda wbudowana w miernik FN combo ferrous-non ferrous
DEF-FNS - Sonda na kablu FNS combo ferrous-non ferrous
DEF-FNRS - Sonda wbudowana w miernik FNRS combo ferrous-non ferrous, 90º
DEF-FNTS - Sonda na kablu FNTS combo ferrous-non ferrous,
DEF-FNGS - Sonda na kablu FNGS combo ferrous-non ferrous,
DEF-FNDS - Sonda, ferrous and non-ferrous. Dwie warstwy: Zinc + Paint
DEF-FJS - Sonda na kablu FJS ferrous, 0 do 25mm