Reflektometr Solar

Opis produktu
Reflektometr Solar służy do określenia całkowitej ilości odbitego od powierzchni materiału światła słonecznego (TSR – czyli Total Solar Reflectance).
 
Solar 410 jest przenośnym reflektometrem zasilanym bateryjnie, idealnym przyrządem do pomiaru współczynnika odbicia promieniowania słonecznego, pomiarów absorpcji promieniowania słonecznego. Szybko i dokładnie zbiera dane dotyczące współczynnika odbicia światła słonecznego niezbędne do obliczenia wartości współczynnika odbicia światła słonecznego (SRI) dla pokrycia dachów. SOC410-Solar jest zgodny z ASTM E903, standardową metodą badania absorpcji, odbicia i przepuszczalności materiałów.

Mierzy całkowity współczynnik odbicia w siedmiu podpasmach w zakresach widmowych 300–2500 nm. Całkowity, rozproszony i lustrzany współczynnik odbicia jest podawany dla danych przy 20 stopniach. Łącznie powstaje dwadzieścia jeden punktów danych podczas jednego cyklu akwizycji danych. Intensywność sygnału jest znormalizowana względem wewnętrznego standardu. Aby wykonać pomiary, po prostu należy docisnąć urządzenie do testowanej powierzchni.
 
Jest lekki i łatwy w obsłudze. Czas pomiaru to zaledwie 15 sekund. Wynik jest bardzo dokładny (3 miejsca po przecinku).

Urządzenie jest przenośne i jego zakres funkcjonowania nie kończy się na laboratorium lecz można je użyć praktycznie wszędzie.

Dane pomiarów są zapamiętywane na karcie SD, która znajduje się wewnątrz urządzenia. Można je łatwo przenieść i analizować np. w Excelu.

Zasilanie jest bateryjne. Bateria wystarcza na ok. 4 godziny. W zestawie znajduje się druga bateria, która jest podmieniana w sytuacji dłuższych cyklów pomiarowych.
Norma
ASTM E903
Zobacz pozostałe produkty z kategorii