Oprogramowanie NetProfiler

Opis produktu
X-Rite NetProfiler to system zdalnej kalibracji urządzeń pomiarowych. Główną zaletą działania systemu jest sprawdzenie spójności danych pomiarowych pochodzących z wielu urządzeń.

System pozwala na sprawdzenie działania spektrofotometru w oparciu o pomiar dostarczonego wzornika kalibracyjnego oraz porównanie tych danych z danymi referencyjnymi. Jeżeli urządzenie mierzy barwy zgodnie z założeniami producenta system generuje raport zgodności.

Podstawową cechą każdego spektrofotometru jest jego powtarzalność i dokładność pomiarowa. Nawet najlepsze urządzenia mogą wymagać okresowej korekty pomiarów ze względu na częste użytkowanie lub upływ czasu. X-Rite NetProfiler jest aplikacją która umożliwia zdalną okresową korektę ustawień urządzenia. Dzięki oprogramowaniu NetProfiler można szybko sprawdzić stan używanego spektrofotometru przed podjęciem decyzji o wysłaniu do serwisu.