Tester do pomiaru temperatury zapłonu Flash Point

Opis produktu

Jest to zaawansowane urządzenie do weryfikacji temperatury zapłonu. Tester jest łatwy i szybki w obsłudze, idealny do rutynowych testów punktowych. Czas badania wynosi tylko 1 minutę z 2 ml próbki dla punktów zapłonu poniżej 100 ° C . Można przeprowadzić 10 testów za pomocą narzędzia Rapid Tester w czasie , w którym wykona się tylko jedną metodą. Dzięki urządzeniu niweluje się problemy z pobieraniem próbek i ich usuwaniem, a jednocześnie dokonuje się poprawy bezpieczeństwa. Urządzenie dostarczane jest w 2 modelach: RT-01 (-30° to 300°C) ; RT-02 temp. otoczenia do (100°C). Urządzenie pozwala również na prostą i precyzyjną regulację temperatur testowych. Niezależne badania laboratoryjne wykazały, że metoda testu ASTM D 3828 wykorzystana przez Rapid Tester dobrze koreluje z innymi metodami dotyczącymi temp. punktu zapłonu. Metoda testu ASTM D 3828 ma następujące współczynniki korelacji:

  •  D 3828 (Rapid Tester®) vs. D 56 (Tag) = 0,9949
  •  D 3828 (Rapid Tester® vs. D 93 (Pensky-Martens) = 0,9943
  •  D 56 vs. D 93 = 0,9926

 

Dane techniczne: Wydajność (RT-01)

Powtarzalność: 0.5° @ 70°C ; 2.0° @ 150°C
Odtwarzalność: 2.0° @ 70°C ; 7.5° @ 150°C
Czas testu: 1 min poniżej 100°C , 2 min powyżej 100°C
Typ kubka: RT-01 Zamknięty lub RT-02 Otwarty
Materiał: Aluminium
Wymiary: (38.1 x 8.64 x 16.25cm)
Wyświetlacz: Cyfrowy LCD i termometr rtęciowy w technologii NIST Waga: (4.6 Kg)
Zasilanie: 110V / 60Hz or 220V / 50Hz
Wymiar próbki: RT-01 2 ml poniżej (100°C) ; 4 ml powyżej (100°C)
Zakres temperatury: RT-01 (-30° to 300°C) ; RT-02 temp. otoczenia do (100°C)

Numer zamówienia
0243500 - Flash Point Rapid Tester RT-01
0243400 - Flash Point Rapid Tester RT-02 - Open cup
Norma
ISO 3679, ISO 3680, ASTM D 3278, ASTM D 4206