Cylindryczny tester gięcia DB 3000-A

Opis produktu
Jest to prosty przyrząd do oznaczania elastyczności i przyczepności farb, lakierów, powłok proszkowych i innych powłok, a także ich odporności na pękanie i / lub odrywanie od podłoża przy naprężeniach zginających.
Cylindryczny tester gięcia DB 3000 spełnia wymagania normy ISO 1519.
Cylindryczny tester gięcia na trzpieniu DB 3000-A jest przyrządem laboratoryjnym wykonanym z litej stali i aluminium. Stosuje się go do zginania powleczonych paneli testowych nad stożkowym trzpieniem w celu oceny odporności powłoki, farby lub lakieru na pękanie, wydłużanie i / lub odłączanie od metalowego panelu testowego w standardowych warunkach. Cały zakres elastyczności można zbadać za pomocą tego prostego testu.

Specyfikacja:
• Maksymalna grubość próbki: 5 mm
• Max. szerokość panelu testowego: 100 mm ( dla DB 3000-A100)
• Waga: 6 kg
Numer zamówienia
809379 - Cylindryczny tester gięcia DB 3000-A
Norma
ISO 1519