Tester gięcia powłok NOVOTEST BEND-M1519

Opis produktu

Urządzenie umożliwia pomiar sprężystości i wytrzymałości powłok poprzez gięcie blachy z badaną powłoką nałożoną wokół zestawu cylindrycznych prętów o średnicach od 2 mm do 32 mm (inne średnice na zamówienie).

Urządzenie jest zgodne z normą ISO 1519-73 i dotyczy metody określania elastyczności powłoki podczas gięcia. Metoda polega na określeniu minimalnej średnicy pręta metalowego, po zgięciu nie ulega mechanicznemu zniszczeniu ani rozwarstwieniu jedno- lub wielowarstwowej powłoki lakierniczej (ISO 1519, DIN 53 152 ).

Elastyczność sprawdza się zaokrąglając blachę z powłoką wokół cylindrycznego pręta o średnicy od 2 do 32 mm. Wartość elastyczności powłoki przy określonej grubości powłoki – to najmniejsza średnica pręta, przy której nie dochodzi do pęknięcia.

Tester gięcia powłok NOVOTEST BEND-M1519 to przyrząd składający się z ramy ze stałymi zaciskami do badanych próbek oraz specjalnego mechanizmu do zaokrąglania płytek wokół pręta o różnych średnicach. Przygotowaną wcześniej badaną próbkę umieszcza się pomiędzy zaciskami i zabezpiecza obracając uchwyt. Następnie wpycha się badany przedmiot na szczyt pręta obracając uchwyt i zaginając płytkę wokół pręta.

Specyfikacja:


Zakres pomiarowy

Od 2 mm do 32 mm

Długość prętów testowych

Do 80 mm

Średnice prętów cylindrycznych

2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm … 32 mm

Materiał

stal

Norma
ISO 1519, DIN 53 152