Bloki kalibracyjne do defektoskopów

Opis produktu
Bloki kalibracyjne z wycięciami służą do konfigurowania czułości i czasu skanowania defektoskopów ultradźwiękowych do testowania różnych produktów (głównie płaskich blach i rur). Bloki kalibracyjne wykonane są z tego samego materiału co badany przedmiot, przy czym geometria (grubość i promień powierzchni próbki wzorcowej) ma takie same cechy jak badany przedmiot.

Istnieją 4 rodzaje bloków kalibracyjnych:
- Płaski blok kalibracyjny z wycięciem;
- Blok kalibracyjny do badania spoiny wzdłużnej;
- Blok kalibracyjny do badania spoiny poprzecznej;
- Blok kalibracyjny do badania zgięcia rurociągu.

Z reguły bloki kalibracyjne produkowane są zgodnie z konkretnymi normami, która reguluje: Wymiary bloku kalibracyjnego, Wymiary (szerokość i głębokość) wycięć, lokalizację nacięć próbki czy liczbę nacięć

Bloki kalibracyjne dostarczane są z odpowiednimi certyfikatami.