Bloki referencyjne V1 i V2

Opis produktu
Bloki referencyjne V1 i V2 są powszechnie używanymi blokami wzorcowymi (kalibracyjnymi) do testowania UT.

Blok referencyjny V1 umożliwia: określenie punktu drgań ultradźwiękowych oraz odległość od płytki piezoceramicznej do obudowy sondy z dokładnością ± 0,5mm; określenie kąta wejścia drgań ultradźwiękowych z dokładnością ±1 stopień kątowy; określenie liniowość skanowania ultradźwiękowego w poziomie; skonfigurowania szybkość i czułość skanowania wiązki prostej, wiązki kątowej i dwuelementowych przetworników piezoelektrycznych.

Blok referencyjny V2 umożliwia: kalibracje skanowanie defektoskopów poprzez prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych, współpracując z przetwornikami piezoelektrycznymi o prostej czy kątowej wiązce, określić punkt wyjścia drgań ultradźwiękowych i odległość od płytki piezoceramicznej do obudowy sondy; określić kąt wejścia drgań ultradźwiękowych do stali.

Dostępne są jednak inne typy bloków, zgodne z różnymi normami (ISO, DIN itp.). Posiadamy bloki UT lub PAUT jak i w innych standardach na życzenie.

Specyfikacje bloku referencyjnego V1:
- Próbka wykonana jest z niskowęglowej stali drobnoziarnistej o małym współczynniku tłumienia.
- Prędkość rozszerzania się podłużnych drgań ultradźwiękowych w bloku kalibracyjnym przy częstotliwości 5,0 MHz i w temperaturze 20(±5)°C wynosi 5920(±30) m/s.
- Prędkość rozszerzania się drgań ultradźwiękowych ścinających (fal poprzecznych) w materiale wprowadzanym do bloku kalibracyjnego o częstotliwości 5,0 MHz i temperaturze +20(±5)°C wynosi 2670(±100) m/s.
- Wymiary geometryczne próbki odpowiadają normom ISO 2400, DIN 54120, BS 2704.

Specyfikacje bloku referencyjnego V2:
- Prędkość rozszerzania się podłużnych drgań ultradźwiękowych w bloku kalibracyjnym przy częstotliwości 5,0 MHz iw temperaturze 20(±5)°C wynosi 5920(±30) m/s.
- Prędkość rozszerzania się poprzecznych drgań ultradźwiękowych w materiale wprowadzanym do bloku kalibracyjnego przy częstotliwości 5,0 MHz i w temperaturze 20(±5)°C wynosi 3255(±15) m/s.