Radiometr MicroCure mini

Opis produktu
MicroCure® to niezwykle mały radiometr, który pobiera próbki z efektywną częstotliwością próbkowania 2048 Hz.

Ten nietypowy radiometr pozwala na zastosowanie go w małych aplikacjach utwardzających, takich jak puszki, tuby, butelki; małe urządzenia, w tym komory medyczne i druk cyfrowy.

EIT DataReader służy do wyświetlania szczytowego natężenia napromienienia (W/cm²) i gęstości energii (J/cm²) zebranych przez MicroCure®.

MicroCure® jest dostępny w wersji UVA (10 W, 2 W i 200 mW)

Radiometr nadaje się do wielu zastosowań – zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. System pomiarowy MicroCure® firmy EIT składa się z dwóch oddzielnych, samodzielnych elementów; radiometr do zbierania danych, który jest umieszczony w mierzonym środowisku ultrafioletowym (UV) oraz czytnik danych, który odczytuje i wyświetla wyniki pomiarów z radiometru.

Radiometr integrujący UV jest mikroprocesorowym instrumentem elektrooptycznym, który mierzy i gromadzi całkowitą energię UV, która jest przyłożona do powierzchni pomiarowej instrumentu. Radiometr MicroCure® mierzy całkowitą ilość energii UV, przechodzącej przez system utwardzania oraz szczytowe natężenie promieniowania UV.

Radiometr łączy w sobie bardzo mały rozmiar fizyczny i zdolność adaptacji do różnych wymagających środowisk pomiarów fizycznych i termicznych.

Każdy MicroCure® wystarcza na 200 odczytów.
Numer zamówienia
MicroCure - Radiometr mini