Stanowisko do badania twardości Shore’a NOVOTEST

Opis produktu

Stanowisko do badania twardości Shore'a NOVOTEST jest dodatkowym narzędziem do twardościomierzy Shore'a (skala A i D).
Jest specjalnie zaprojektowany do durometrów Shore TS-A i Shore TS-C.

Zastosowanie stanowiska pomiarowego czyni pomiar bardziej stabilnym i dokładnym, a także daje lepszą powtarzalność pomiarów. Dzięki stojakowi użytkownik może ustawić ujednolicone obciążenie i zwiększyć dokładność pomiaru eliminując błędy pomiarowe, które wiążą się z ręczną obsługą urządzenia.

Dźwignia statywu zapewnia zunifikowane obciążenie i służy do regulacji wysokości twardości Shore'a w zależności od grubości badanych próbek.

Dostępne są dwa modele stanowisk Shore Test dla dwóch różnych skal: Shore A i Shore D.
Każdy model nadaje się tylko do określonej skali (Shore A lub Shore D). Stanowisko testowe dla Shore A

Zakres wysokości 15 mm
Maksymalna wysokość badanego obiektu <63 mm
Średnica płyty nośnej 75 mm
Wymagania dotyczące próbek
  • grubość powinna być większa niż 6 mm
  • powierzchnia musi być gładka
Wymiary 150*110*250 mm

Waga

  • Shore A – 4,7 kg
  • Shore D – 8.7 kg
Norma
ASTM E10