Magnetometr NOVOTEST MF-1M

Opis produktu

Magnetometr NOVOTEST MF-1M przeznaczony jest do kontroli namagnesowania szczątkowego i badania niejednorodności magnetycznej powierzchni wyrobów ferromagnetycznych, do kontroli poziomu namagnesowania szczątkowego przed spawaniem rur gazowych i olejowych, do kontroli indukcji statycznej (DC), przemiennej (AC) oraz pulsacyjne pola magnetyczne generowane przez różne urządzenia magnetyczne i elektromagnetyczne, takie jak defektoskopy cząstek magnetycznych.

Głównym celem urządzenia jest pomiar parametrów statycznego pola magnetycznego – natężenia (indukcji), a także jego gradientu. Za pomocą sondy poprzecznej użytkownik może zmierzyć szczątkowe namagnesowanie materiału po kontroli magnetyczno-proszkowej, poziom składowej magnetycznej zakłóceń przemysłowych, a także indukcję magnetyczną różnych urządzeń, komponentów i produktów.

Urządzenie umożliwia pomiar parametrów zmiennego pola magnetycznego – wartości natężenia (indukcja) oraz parametrów pojedynczych impulsów pola magnetycznego – wartości szczytowych natężenia (indukcja).

Magnetometr może wyświetlać zmierzoną wartość w jednostkach Amper/Centymetr (A/cm), Gauss (Gs) i Tesla (mT). Dlatego czasami takie urządzenia nazywane są teslametrami lub miernikami Gaussmeter. W urządzeniu znajduje się również skala CODE, która pozwala użytkownikowi ocenić zmianę pola magnetycznego bez odniesienia do skali.

Urządzenie może być wyposażone w sondy do pracy w różnych zakresach (±100G, ±1000G, ±3000G), im węższy zakres, tym wyższa dokładność pomiaru. Przyrząd jest standardowo wyposażony w sondę poprzeczną, ale sondy osiowe mogą być wykonane na zamówienie.

Urządzenie posiada opcję oprogramowania do analizy danych.