Analizator Konstrukcji Stalowych NOVOTEST KRC-M2

Opis produktu

Analizator Konstrukcji Stalowych NOVOTEST KRC-M2 jest przeznaczony do pomiaru siły koercji wyrobów metalowych zgodnie z normą IEC 60404-7 i służy do nieniszczących badań obróbek chemiczno-termicznych, cieplnych i termomechanicznych, oceny właściwości mechanicznych i naprężeń szczątkowych.

Analizator konstrukcji stalowych służy do określania właściwości mechanicznych i pomiaru twardości wyrobów metalowych, a także pomiarów wyrobów ze stopów ferromagnetycznych w obecności korelacji pomiędzy badanymi parametrami. Ponadto urządzenie służy do badania warstwy wierzchniej materiału ferromagnetycznego do sortowania metalu w gatunkach stali.
KRC-M2 posiada nadajnik elektromagnesu ze zintegrowanym czujnikiem Hall i zdejmowanymi końcówkami biegunowymi.

Zasada działania urządzenia polega na tym, że najpierw wykonuje się namagnesowanie obszaru badanego obiektu, a następnie jego progresywną demagnetyzację poprzez zwiększenie pola. Następuje ustalenie natężenia pola magnetycznego zgodnie z siłą koercji materiału badanego obiektu oraz pomiar amplitudy sygnałów z czujnika Halla.

Głównym obszarem zastosowania przyrządu jest analiza stanu naprężenia-odkształcenia i trwałości resztkowej rurociągów, wind, dźwigów, zbiorników ciśnieniowych, stalowych kabli mostów, również stosowany w przemyśle maszynowym i hutniczym.

 

Specyfikacja:


 Zakres pomiarowy siły

 1-40,0 (100-4000) А/сm (А/m)

 Cykl pomiarowy

 5 sekund

Dodatkowa skala do kalibracji

 7

 Wymiary miernika

 270x230x70 mm

 Wymiary sondy

 200x170x70 mm

Norma
IEC 60404-7