Miernik otuliny betonowej i prętów zbrojeniowych NOVOTEST

Opis produktu

Miernik otuliny betonowej NOVOTEST Rebar Detector służy do pomiaru grubości otuliny betonowej, określenia lokalizacji i oszacowania średnicy prętów zbrojeniowych w wyrobach żelbetowych budynków i budowli.

W zależności od średnicy prętów zbrojeniowych urządzenie umożliwia pomiar grubości betonu z określoną dokładnością do 170 mm. W specjalnym trybie użytkownik może skanować obiekt pod kątem obecności zbrojenia i jego położenia. W razie potrzeby operator może skorzystać z dźwiękowej sygnalizacji obecności prętów zbrojeniowych, co eliminuje konieczność ciągłego monitorowania urządzenia.

Urządzenie posiada specjalny tryb oceny średnicy pręta zbrojeniowego. Jest on obliczany za pomocą specjalnej metody, podczas której mierzona jest minimalna odległość do pręta zbrojeniowego z płytą i bez płyty o znanej grubości, a urządzenie oblicza oczekiwaną średnicę pręta zbrojeniowego metodą korelacji.

Specyfikacja:


Zakres pomiaru grubości warstwy ochronnej

5 … 170 mm

Kontrolowane średnice

6-50 mm

Dokładność

(0,03 h + 0.5) mm

Waga

0.2 kg

Norma
BS 1881, Part 204, DIN 1045, SN 505262